Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pojezierce gmina Miłakowo, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.204.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 października 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr LII/314/2014 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 23 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pojezierce obr. Boguchwały gmina Miłakowo1


2


3