Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrówno gmina Dąbrówno, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.391.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 lipca 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXVI/227/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 433/3, obręb geodezyjny Dąbrówno, gminy Dąbrówno1


2