Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Giże gmina Świętajno, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIII/67/11 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie geodezyjnym GIŻE



1


2


3


4


5


6


7


8


9