Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamionki gmina Kozłowo, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.221.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 lipca 2015r. stwierdzające nieważność w częci uchwały Nr XI/60/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kamionki i Dziurdziewo gmina Kozłowo1


2


3


4