Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kisielice gmina Kisielice, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XX/134/2016 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/2016 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kisielice



1