Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rudzienice gmina Iława, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.41.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 12 lutego 2014r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XXXVII/351/2013 Rady Gminy Iława z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie Rudzienice1


2


3