Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gnojenko gmina Działdowo, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XVII/152/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 marca 2012r. w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.



4


5


6


7


8


9


10


11


12