Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rzewuszyce gmina Kluczewsko, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.49.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVII/19/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków „Rzewuszyce I” w obrębie wsi Rzewuszyce i Kluczewsko na obszarze gminy Kluczewsko1


2


3


4