Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jastrzębia gmina Bliżyn, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.87.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXV/152/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn obejmującego obszary miejscowości: Gilów, Gostków, Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów1


2