Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Solec-Zdrój gmina Solec-Zdrój, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-50/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2010r. stwierdzające nieważność §10 uchwały Nr XXXVIII/183/2010 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 4 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój.1


2