Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Reda gmina Reda, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLVIII/408/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy – rejon ul. Puckiej, Długiej i Harcerskiej, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/353/2001 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 grudnia 2001r. (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2002r. Nr 11, poz. 187)1


2


3


4