Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Słupsk gmina Słupsk, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLI/367/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 7 września 2010r. w sprawie dokonania zmiany sposobu zagospodarowania terenów objętych zespołem przyrodniczo – krajobrazowym „Kraina w Kratę w Dolinie Moszczeniczki”.



1


2