Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne gmina Przywidz, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne III dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz



1


2


3


4


5


6


7


8


9