Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kolonowskie gmina Kolonowskie, opolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.1.67.2011.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 dla części miasta Kolonowskie1


2