Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mieszkowice gmina Prudnik, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XVII/283/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka



1


2


3


4


5


6


7


8


9