Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krasiejów gmina Ozimek, opolskie


Tytuł dokumentu:

informacja Wojewody Opolskiego z dnia 27 stycznia 2010r. o uchyleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego Nr IG.VI.GF-7042-18/09 z dnia 6 marca 2009 r. stwierdzającego nieważność części uchwały Nr XXX/279/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów1