Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubieszów gmina Bierawa, opolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.70.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr X/77/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów1


2


3


4


5