Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierawa gmina Bierawa, opolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.15.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XIV/107/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa1


2


3


4


5