Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pieńki-Towarzystwo gmina Radziejowice, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLII/255/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragmenty miejscowości Pieńki Towarzystwo i Krzyżówka.



1


2


3


4


5


6


7


8


9