Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pogorzałki gmina Mszczonów, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVII/281/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego miejscowość Pogorzałki



4


5


6


7


8


9


10


11


12