Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Marków-Towarzystwo gmina Mszczonów, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIX/148/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2011r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującej fragment miejscowości Marków Towarzystwo.



1


2


3


4