Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasiorówka gmina Łochów, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLV/319/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLI/297/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Jasiorówka, Burakowskie.1