Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jartypory gmina Liw, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy w Liwie z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liw obejmującego farmę wiatrową „Jartypory” w obrębie miejscowości Jartypory



1


2


3


4


5


6


7


8


9