Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żdżarów gmina Sochaczew, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXVIII/178/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Żdżarów



1


2


3


4


5


6


7


8


9