Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka-Stany gmina Skórzec, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXV/201/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego pn. „Budowa napowietrznej linii 400 kV Miłosna – Siedlce – Ujrzanów” w części miejscowości : Gołąbek, Dąbrówka – Ług, Skórzec, Dąbrówka – Stany, Nowaki w gminie Skórzec1


2


3


4


5


6


7


8


9