Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brudzeń Mały gmina Brudzeń Duży, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXI/176/09 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brudzeń Duży , Bądkowo Kościelne i części miejscowości, Brudzeń Mały



1


2


3


4


5


6


7


8