Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kępa Polska gmina Bodzanów, mazowieckie

Tytuł dokumentu:

uchwała nr 31/V/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 lutego 2011r. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów obejmującego teren wsi Kępa Polska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., z późń. zm.), art. 20 ust.1 i art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późń. zm.) oraz Uchwały Nr 250/XXXVI/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2010r., Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
uchwała 31/V/11

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2011-03-16 2011-02-24 2011-03-16 17:04:00

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Rada Gminy mazowieckie płocki Bodzanów

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2011 37 1229

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 mazowieckie płocki Bodzanów Kępa Polska wieś