Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zgorzała gmina Lesznowola, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 455/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 332/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I



1