Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kotów gmina Łabowa, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów.



1


2


3


4


5


6