Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamionka Wielka gmina Kamionka Wielka, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIII/301/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsiach: Bogusza, Kamionka Wielka i Mszalnica



1


2


3


4


5


6


7


8


9