Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Paszyn gmina Chełmiec, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXV/482/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec



1


2


3


4


5


6


7


8


9