Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa gmina Chełmiec, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXX/585/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec



1


2


3


4


5


6


7


8