Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Witowice gmina Charsznica, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIV/139 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.



1


2


3


4


5


6


7


8


9