Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Biskupice gmina Iwanowice, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIX/304/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Iwanowice nr XXXVI/233/2002 z dnia 09.10.2002r. z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/281/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006r.1


2


3


4


5


6


7


8