Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Klęczany gmina Gorlice, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Klęczany część działki nr 189, część działki nr 203/5, działki nr 155/3, 154/5, część działki nr 304, działka nr 14, działka nr 17, część działek nr 303/2, 302/6



1


2


3


4


5


6


7


8


9