Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bonarów gmina Słupia, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Słupia z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, obejmującego fragmenty wsi: Podłęcze i Bonarów



1


2


3


4


5


6


7


8


9