Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Imielinek gmina Nowe Ostrowy, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr IX/57/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Imielinek



4


5


6


7


8


9


10


11


12