Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jeżów gmina Jeżów, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Jeżów z dnia 19 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Jeżów



1