Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Blizno gmina Książki, kujawsko-pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIX/120/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi BLIZNO - BLIZIENKO - KSIĄŻKI.



5


6


7


8


9


10


11


12


13