Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grzywna gmina Chełmża, kujawsko-pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr IX/73/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w Grzywnie.



1


2


3


4


5


6


7


8


9