Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Józefkowo gmina Skępe, kujawsko-pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXI/226/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Józefkowo, obręb Żagno



1


2


3


4


5


6


7


8


9