Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś gmina Jabłonowo Pomorskie, kujawsko-pomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr 15/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/221/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi.



1


2


3


4


5


6