Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kazimierz gmina Biały Bór, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2012-04-26 Data wydania: 2012-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór – teren górniczy „Stepień V” dla działek nr 3/12, 37, 9/1 obręb Stepień i dz. 232/1 obręb Kazimierz.
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:47