Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Biały Bór, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2016-02-11 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór dla obszaru funkcjonalno – przestrzennego miejscowości Dołgie-Domaradz w obrębie ewidencyjnym Drzonowo
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:46
Data ogłoszenia: 2012-04-26 Data wydania: 2012-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór – teren górniczy „Stepień V” dla działek nr 3/12, 37, 9/1 obręb Stepień i dz. 232/1 obręb Kazimierz.
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:47
Data ogłoszenia: 2012-04-26 Data wydania: 2012-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór – teren górniczy „Stepień V” dla działek nr 3/12, 37, 9/1 obręb Stepień i dz. 232/1 obręb Kazimierz.
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:47
Data ogłoszenia: 2010-07-27 Data wydania: 2010-06-29
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLVI/370/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Biały Bór „Zespół elektrowni wiatrowych Drzonowo, Stepień, Biskupice, Biała w gminie Biały Bór”
Data dodania do bazy: 2011-02-26 00:40:00
Data ogłoszenia: 2010-07-27 Data wydania: 2010-06-29
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLVI/370/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Biały Bór „Zespół elektrowni wiatrowych Drzonowo, Stepień, Biskupice, Biała w gminie Biały Bór”
Data dodania do bazy: 2011-02-26 00:40:00
Data ogłoszenia: 2010-07-27 Data wydania: 2010-06-29
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLVI/370/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Biały Bór „Zespół elektrowni wiatrowych Drzonowo, Stepień, Biskupice, Biała w gminie Biały Bór”
Data dodania do bazy: 2011-02-26 00:40:00
Data ogłoszenia: 2010-07-27 Data wydania: 2010-06-29
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLVI/370/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Biały Bór „Zespół elektrowni wiatrowych Drzonowo, Stepień, Biskupice, Biała w gminie Biały Bór”
Data dodania do bazy: 2011-02-26 00:40:00