Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Załęże gmina Kozielice, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2012-03-28 Data wydania: 2012-02-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.39.2012.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lutego 2012 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/89/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gminy Kozielice.
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:57