Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kozielice, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2013-12-23 Data wydania: 2013-11-21
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII/243/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XV/126/04 z dnia 23 września 2004r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Tetyń - gmina Kozielice
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:45
Data ogłoszenia: 2013-12-23 Data wydania: 2013-11-21
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII/244/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XV/127/04 z dnia 23 wrzesnia 2004r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Trzebórz-gmina Kozielice.
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:45
Data ogłoszenia: 2013-12-23 Data wydania: 2013-11-21
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII/245/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XV/128/04 z dnia 23 września 2004 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Mielno Pyrzyckie – gmina Kozielice.
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:45
Data ogłoszenia: 2013-12-23 Data wydania: 2013-11-21
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII/246/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XV/129/04 z dnia 23 września 2004 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Kozielice – gmina Kozielice.
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:45
Data ogłoszenia: 2013-12-23 Data wydania: 2013-11-21
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII/247/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawieuchwalenia zmiany uchwały Nr XV/130/04 z dnia 23 września 2004 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Rokity – gmina Kozielice.
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:45
Data ogłoszenia: 2012-03-28 Data wydania: 2012-02-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.39.2012.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lutego 2012 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/89/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gminy Kozielice.
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:57
Data ogłoszenia: 2011-10-07 Data wydania: 2011-09-01
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VI/68/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 1 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:35:26
Data ogłoszenia: 2011-02-02 Data wydania: 2010-12-30
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr II/18/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice, pod nazwą Park Przemysłowy Zadeklino
Data dodania do bazy: 2011-03-31 18:54:00
Data ogłoszenia: 2010-11-25 Data wydania: 2010-10-21
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXXIII/221/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice, pod nazwą Park Przemysłowy Zadeklino
Data dodania do bazy: 2011-03-28 19:52:00
Data ogłoszenia: 2010-11-25 Data wydania: 2010-10-21
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXXIII/221/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice, pod nazwą Park Przemysłowy Zadeklino
Data dodania do bazy: 2011-03-28 19:52:00