Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zalesie gmina Police, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2012-08-08 Data wydania: 2012-05-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obszaru miejscowości: Tanowo, Węgornik, Zalesie - tzw. „Tanowo”.
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:31:15
Data ogłoszenia: 2010-07-20 Data wydania: 2009-11-25
Tytuł dokumentu: Wyrok Nr sygn. akt II SA/Sz 1021/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2009 r. stwierdzający nieważność uchwały Nr XIX/131/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obszaru miejscowości Tanowo, Węgornik, Zalesie - tzw. „Tanowo”
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:09:56