Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Przęsocin gmina Police, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2015-11-04 Data wydania: 2015-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Zmiany Miasto i Gmina Police I”
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:25
Data ogłoszenia: 2015-07-13 Data wydania: 2013-05-22
Tytuł dokumentu: wyrok Nr sygn. akt II SA/Sz 244/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w Policach z dnia 4 lipca 2006 r. Nr XLVI/360/06 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Przęsocin”
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:46
Data ogłoszenia: 2011-03-18 Data wydania: 2010-12-21
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”
Data dodania do bazy: 2011-03-18 17:16:00
Data ogłoszenia: 2011-03-18 Data wydania: 2010-12-21
Tytuł dokumentu: Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131-21/2011[AB] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 stycznia 2011 r. stwierdzające nieważność trzeciej kolumny załącznika nr 3 do uchwały Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”
Data dodania do bazy: 2011-03-18 23:52:00