Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mielno gmina Mielno, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2014-07-10 Data wydania: 2014-06-09
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LIV/564/14 Rady Gminy Mielno z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno przy ul. Sosnowej
Data dodania do bazy: 2014-07-25 09:30:34
Data ogłoszenia: 2013-08-13 Data wydania: 2012-01-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.29.2012.AS Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/165/11 Rady Gminy Mielno z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno w obszarze przyległym do ulicy Chrobrego.
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:57