Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gąski gmina Mielno, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2014-12-08 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LX/612/14 Rady Gminy Mielno z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Gąski obejmującego teren przyległy do drogi powiatowej Nr 0354Z
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:51
Data ogłoszenia: 2010-03-24 Data wydania: 2010-01-27
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLI/432/10 Rady Gminy Mielno z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych Gąski i Sarbinowo obejmującego grunty rolne i leśne
Data dodania do bazy: 2011-03-31 20:14:00